Værdier

Værdigrundlag på Klim Friskole

Klim Friskole er en folkelig friskole, der gennem en nutidig tolkning af Grundtvigs og Kolds skoletanker stræber efter at skabe et trygt og socialt skolemiljø gennem et nært samarbejde mellem hjem og skole. Således skaber vi en solid og alsidig hverdag for alle vores elever i et engageret undervisningsmiljø.

Vi arbejder ud fra en målsætning om at udvikle vores elever til hele mennesker. Derfor har hverdagen for alle skolens lærere, pædagoger og øvrige medarbejdere omdrejningspunkt i nogle konkrete værdier, som vi mener er vigtige også at videregive til skolens elever.

Vi arbejder ud fra følgende værdigrundlag på Klim Friskole:

– Engagement og fællesskab
– Selvstændighed, ansvarlighed og gensidig respekt
– Livsglæde og skoleglæde
– Livsudfoldelse og rummelighed
– Viden og bevidsthed
– Kvalificeret undervisning
– Ingen karakterer og afgangsprøver

Engagement og fællesskab

Fællesskab er kernen i Klim Friskoles værdigrundlag. Her løfter vi i fælles flok – elever, lærere, pædagoger, medarbejdere, bestyrelse og forældre. På vores skole er det vigtigt, at alle voksne tager sig tid til og i fællesskab tager hånd om at skabe de bedste rammer, hvor skolens elever kan trives. Et godt og tæt samarbejde mellem en engageret skole og engagerede forældre er vigtigt for at skabe en god hverdag for skolens elever.

Selvstændighed, ansvarlighed og gensidig respekt

For os er det vigtigt, at vores elever gennem deres skoleliv udvikler en selvstændig tilgang til personlige og faglige opgaver – vi stiller derfor krav til deres sociale og faglige kompetencer. Vi lægger vægt på, at elever på Klim Friskole tager ansvar for deres skolearbejde og ikke mindst deres medmennesker. Derfor ser vi det som den enkelte elevs opgave at bidrage aktivt til det sociale fællesskab på skolen. For os er det netop gennem fællesskabet, at man lærer ansvarlighed og respekt for forskellighed – en essentiel lektie, da vores elever hver især er unikke.

På Klim Friskole sætter vi en ære i, at skolens elever fungerer som en samlet enhed på tværs af årgangene, og at der er en ordentlig omgangstone blandt eleverne og alle andre, der har deres daglige gang på skolen. Det betyder blandt andet, at det er naturligt, at ældre elever tager hånd om yngre elever. Der bliver lagt særlig fokus på elevernes samarbejdsevner både blandt andre elever i samarbejdsopgaver, men også med skolens lærere, som underviser med udgangspunkt i den enkelte elevs niveau.

Livsglæde og skoleglæde

En vigtig del af vores værdigrundlag på Klim Friskole er, at vores elever hver dag har lyst til at gå i skole, hvilket forudsætter, at de er glade for at gå i skole. Dette arbejder vi på altid at opnå og bibeholde blandt andet ved at sørge for, at alle elever føler sig som en del af et socialt fællesskab, hvor de kan skabe venskaber for livet, og hvor der er plads til alle. På Klim Friskole går vi meget op i, at forskellighed bliver både accepteret og respekteret, både for den enkelte og for fællesskabets skyld.

På Klim Friskole stræber vi efter at skabe trygge rammer, hvor vores elever kan opleve og lære. Vi ønsker at skabe plads til, at vores elever kan udleve deres muligheder og idéer for at skabe resultater på egen hånd og i fællesskab med andre. Vi mener nemlig, at udvikling af personlige og faglige kompetencer er en afgørende betingelse for livsglæde – både når det gælder børn og voksne. Derfor lægger vi også vægt på, at vores pædagoger og lærere får mulighed for at udvide deres faglige kompetencer gennem deres arbejde på skolen, da vi mener, at glade lærere skaber en bedre kvalitet i undervisningen.

Livsudfoldelse og rummelighed

På Klim Friskole er det vigtigt, at alle er på lige fod, og at vi taler i øjenhøjde med hinanden. Der skal, som sagt, være plads til alle, både store og små. Der skal være mulighed for, at vores elever, lærere og pædagoger kan afprøve deres idéer og tanker i trygge omgivelser, og der skal være mulighed for, at den enkelte person kan udnytte sine evner. Ud over undervisningen er der hvert skoleår indlagt forskellige aktiviteter som fx musical, emneuger og andre dagsarrangementer, hvor eleverne kan udvikle nye egenskaber inden for kreative og faglige områder.

Viden og bevidsthed

Ud over den sædvanlige undervisning lægger vi stor vægt på, at vores elever udvikler en god forståelse og viden for det danske samfund både før og nu. Vi sørger derfor for at have velinformerede lærere, hvis mål er at videregive deres viden til eleverne omkring eksempelvis det demokratiske samfund. Derfor inddrager vores lærere ofte samfundsrelevante emner i deres undervisning i form af praktiske eller teoretiske opgaver som supplement til den daglige undervisning. På vores skole er det dog også vigtigt, at vores elever oplever, hvordan de også selv kan bidrage til samfundet. Derfor inddrager vi fx eleverne i samfundsrelevante emner som bl.a. Grønt Flag.

Kvalificeret undervisning

Vores undervisning er også en stor del af kernen i Klim Friskole. Vi stræber efter et højt fagligt niveau i vores undervisning og lærere, der kan opretholde dette niveau. Et højt fagligt niveau er dog ikke nødvendigvis lig med kvalitet, men en lærers eller pædagogs forståelse for den enkelte elev og dennes personlige og faglige niveau er derimod afgørende for en kvalitetsorienteret undervisning. Derfor består vores medarbejderteam af lærere, der både brænder for og indlever sig i deres fag samt brænder for at undervise børn.
Det er væsentligt for vores lærere at skabe en dagligdag med afvekslende undervisning, der er præget af en blanding af teori og praksis. Vi mener, at det er vigtigt at inddrage elever i beslutninger omkring den undervisningsform, der finder sted på skolen og eventuelle udfordringer i undervisningen eller blandt eleverne. I den forbindelse mener vi desuden, at det er meget vigtigt med et tæt skole-hjem-samarbejde, så vi i fællesskab kan løse undervisningsmæssige eller sociale problemer hurtigt, inden de vokser sig store. Ydermere finder vi, at det er essentielt, at der er kort fra tanke til handling for at imødekomme og løse mulige konflikter på skolen. Det er for os også vigtigt, at vi stiller krav til vores elever på baggrund af den enkelte elevs faglige niveau for at udvikle deres faglige kompetencer og selvstændighed.

Ingen karakterer og afgangsprøver

På Klim Friskole tror vi på, at elevernes mundtlige og skriftlige arbejde ikke skal måles og vejes via karakterer. På baggrund af vores målsætning gives der derfor ikke karakterer til eleverne, og der afholdes ikke afgangsprøver for 9. klasse. I stedet holdes forældrene orienteret gennem løbende samtaler om børnenes standpunkt. I løbet af året prøver de ældste elever også at lave folkeskolens termin- og eksamensopgaver, så de får et forhold til, hvad det vil sige at gå til eksamen. Alle afgangselever får en personlig udtalelse med sig på deres videre vej ud i livet.

Klim Friskole vedkender sig kristendommen og den danske kulturarv.