Traditioner

Morgensang

Hver morgen begynder vi skoledagen med morgensang.

Elevernes skema tilrettelægges, så alle møder på samme tid hver morgen.

Til morgensang deltager også de ældste børn fra Klim Fribørnehave og Vuggestue. At vi alle samles om morgenen, er en god måde at starte dagen på. Vi mødes i salen, hvor vi synger 2 sange/salmer fra Friskolesangbogen og beder Fadervor. Derefter er der navneopråb af alle elever, og der gives fælles beskeder.

Det er også til morgensang, eleverne kan præsentere et stykke arbejde, spille et stykke musik eller fortælle for de andre elever.

Alle elever fra 3. klasse og op skal have deres egen sangbog, som kan købes på skolen for kr. 125.

Til morgensang er alle velkomne – det gælder også forældre, bedsteforældre og andre interesserede.

1. skoledag

Til 1. skoledag i august  møder de yngste elever kl. 16.00 sammen med deres forældre.

Her har de en enkelt time med deres lærere, hvorefter resten af skolens elever møder ind sammen med forældre og spiser sammen. Hvis vejret tillader det, foregår det udenfor.

Aftenen slutter af med fællessang og beskeder.

Læsemotion

På Klim Friskole har vi fokus på vigtigheden af daglig motion og dens betydning for indlæringen.

Derfor henholdsvis løber eller læser eleverne hver dag i 20 minutter.

Eleverne bliver ved skoleårets start delt ind på løbehold efter deres formåen, således at den enkelte elev får udfordring på sit eget niveau.

Vi løber et sted mellem 1,2 – 2,8 km alt efter hold.

Morgensang i kirken

1. onsdag i måneden går vi over i Klim Valgmenighedskirke og holder morgensang. Her sidder vi i vores familiegrupper, mens valgmenighedens præst forestår morgensang.

Den består af et par salmer/sange, Fadervor og en bibelfortælling.

Til morgensang i kirken er alle velkomne – både forældre, bedsteforældre og andre interesserede.

Familiegrupper

Vi har valgt at gruppere eleverne på tværs af klassetrin. Vi mener, dette er med til at styrke det sociale fællesskab blandt eleverne og fællesskabsfølelsen i det hele taget på hele skolen.

Disse grupper bruges i forbindelse med forskellige sociale eller praktiske sammenhænge, f.eks. ved elev-spis-sammen, morgensang, emneuger m.v.

Elev-spis-sammenElevspissammen1

Der er et antal elev-spis-sammen fordelt over et skoleår.

Klasserne laver på skift mad til resten af skolen sammen med en lærer. Maden indtages i fællesrummet, hvor man sidder i familiegrupper.

Forældrehjælp bruges efter behov.

Emneuger

På Klim Friskole har vi mange emneuger. Vi mener, det er en god idé at bryde den daglige undervisning op og lave tværfaglig undervisning nogle gange i løbet af et skoleår.

Emneuger giver gode muligheder for at kombinere de boglige fag med de praktisk-musiske.

Hvert andet år har vi desuden en stor emneuge af to ugers varighed i juni måned som afslutning på skoleåret. Der har vi tidligere arbejdet med fx drenge/piger, indianere, vikinger, middelalderen og “Kend din egn”.

Musical

Hvert andet år laver vi en musical.

Musicalen skrives af de ældste elever, og alle elever samt de ældste børn fra Klim Fribørnehave og Vuggestue deltager.

Det er en sjov, spændende og travl uge, hvor alle skolens elever og lærere arbejder på fuld tryk med bl.a. at øve musik, sy kostumer, male kulisser, fremstille rekvisitter og opstille scene.

Forældrekredsdag

Hvert andet år inviterer skolens bestyrelse alle forældre til forældrekredsdag.

Den dag diskuteres små og store aktuelle spørgsmål omkring skolen. Forældrenes input og idéer giver bestyrelsen og de ansatte inspiration til skolens videre udvikling.

Fastelavn

Fastelavn markeres også på Klim Friskole.

Bhkl. – 4. klasse møder udklædt til tøndeslagning og legeaktiviteter i skoletiden – så vidt muligt fastelavnsmandag.

7.-9. klasse har på et tidspunkt omkring fastelavn et aftenarrangement arrangeret af lærerne.

Banko

Banko afholder vi ofte i februar måned.

Det er en hyggelig dag med banko for både børn og voksne, og der er altid gode præmier på højkant. Dørene åbnes ca. en time før, spillet går i gang, og her har folk mulighed for at købe bankoplader, spille amerikansk lotteri samt købe kaffe, kage m.v. i caféen.

Voksenbanko plejer at vare i ca. 2 timer plus pause afhængig af, hvor mange præmier vi har det pågældende år.

Børnebanko bliver afholdt i K-fagslokalet, og dette er normalt arrangeret af enten 7. eller 8. klasse. Dette bankospil er inspireret af Bingo Banko kendt fra TV2, så det er ensbetydende med en masse sjov og ballade – og naturligvis gode præmier.

9. klasse har denne dag ansvaret for caféen evt. sammen med 8. klasse.

Præmierne til banko er sponsoreret af lokale forretningsdrivende samt hver familie, der bidrager med en gave til en værdi af kr. 50.

Overskuddet fra bankospillet bliver brugt til noget, eleverne kan have glæde af.

Lucia

Hvert år indøver pigerne fra 3. klasse og op efter Luciaoptog.

Optoget foregår på skolen og til juleafslutningen i kirken.

Nogle år går vi også i svømmehallen, plejehjem m.v.

Pakkekalender

I december måned har vi pakkekalender.

Det er en hyggelig tradition, der er en fast del af morgensangen i december måned.

Eleverne medbringer en gave til en værdi af ca. 20-30 kroner, og disse gaver bliver lagt i puljen.

Hver morgen trækker en elev fra Lillegruppen et antal navne fra nissehuen, og de udtrukne elever kommer op og får lov til at vælge en gave fra julesækken.

Vi har altid to julesække – en med gaver til elever fra 0.-4. klasse og en sæk med gaver til elever fra 5.-9. klasse.

Der er altid spænding omkring, hvad man får, da der altid er fin variation i gavernes indhold, og det er desuden dejligt at starte dagen med at have muligheden for at modtage en gave.

Juleafslutning

Juleafslutningen på Klim Friskole foregår ad to omgange.

Eleverne møder i skole fra kl. 8.15 – 12.15.

Her hygger vi i de enkelte klasser med pakkeleg, slik, spil, og måske får vi besøg af julemanden. Derefter har vi et langt frikvarter, så danser vi alle om juletræet, og afslutningsvis synger vi julen ind på hele skolen.

Kl. 12.15 har eleverne fri, men alle møder igen kl. 17.30, hvor vi holder en lille julegudstjeneste i Klim Valgmenighedskirke med Luciaoptog.

Efter den traditionsrige julegudstjeneste går alle over på skolen, hvor vi spiser vores medbragte mad, som er sat op på store tag-selv-borde. Hver familie medbringer mad til den fælles buffet.

Aftenen slutter af med musikunderholdning ved elever.

Det er en klasses forældre, der står for det praktiske i forbindelse med juleafslutningen om aftenen.

Udskolingsarrangement

Ca. en gang i kvartalet afholder vi et arrangement for de ældste elever. Indholdet af arrangementerne varierer meget f.eks. beachvolleyturnering, filmaften, temafester eller “prøv dine grænser af”.

Eleverne får også rig mulighed for selv at komme med input og gode idéer til arrangementer. Vi blander eleverne sammen på tværs af de ældste klasser, da vi mener, det er vigtigt, de kommer til at få et godt sammenhold på tværs af årgangene.