Klim Friskoles historie

Klim Friskoles historie er lang. Skolen har sin oprindelse i den skoleform, som i forrige århundrede blev kendt gennem N.F.S. Grundtvigs og Christen Kolds virke.

Omkring 1870 begyndte flere forældre i Klim og omegn at tale om at oprette en friskole. Inden for skoleverdenen var der opbrud, og flere og flere ønskede – om ikke selv at stå for undervisningen – så i det mindste at få øget indflydelse på deres børns opdragelse og undervisning.

Man ønskede et opgør med udenadslæren og terperiet, og i stedet gøre undervisningen spændende, vedkommende og baseret på respekten for de enkelte børn som individer og ikke bare en grå masse, som skulle proppes med unødig viden.

Det førte til opstarten af flere mindre friskoler i landet – heriblandt Klim.

Det var sognefogeden i Klim, Kresten Myrup, der gik foran og med støtte fra Peter Falk Rønne, sognepræst i Klim-Vester Thorup-Vust, fik samlet en kreds af forældre.

11. november 1872 blev første skoledag i den nye friskole for 20 elever, og Niels Geertsen fra Mors, der havde været friskolelærer i Vust fra 1869, blev ansat som lærer.

Med til Klim Friskoles historie hører, at skolen fik stor betydning for den kulturelle udvikling i området. Da friskolen var bygget, fulgte inden for det næste årti byggeri af forsamlingshus og frimenighedskirke (fra 1968 ændret til valgmenighedskirke), og hermed var der skabt et værdifuldt grundlag, som nye generationer byggede videre på til glæde og gavn for børn og voksne.

I 1872 byggede Niels Geertsen et hus i Klim, hvor der blev indrettet skolestue i den vestre ende. Et elevtal på 30-40 børn fra Klim og nærmeste omegn var almindeligt gennem de første mange år af skolens levetid. Men efterhånden har mange flere børn fra et større område søgt til friskolen, og de seneste år har elevtallet ligget omkring 65-70.

Efterhånden som elevtallet steg, blev det også nødvendigt med større bygninger. I 1902 blev der bygget en ny skole på den anden side af vejen, samtidig med, at Niels Geertsen stoppede som lærer.

I 1928 blev denne bygning tilføjet to stuer og et loftsværelse. Som gymnastiksal brugte man forsamlingshuset, der var bygget i 1877, og som lå dér, hvor busserne nu holder ved siden af kirken.

Med til Klim Friskoles nyere historie hører, at der i 1965 blev bygget en ny gymnastiksal, og midt i 1970’erne blev der bygget en ny længe sammenbygget med det oprindelige hus.  I 1993 blev der bygget en ny bygning, der også blev sammenbygget med resten, og hele skolen fik en kraftig renovering.

Afslutningsvis blev der bygget til igen i 2004, hvor skolen fik en stor K-fagssal (kreative fag) og nye toiletter.

11. november 2012 kunne Klim Friskole fejre 140-års jubilæum – 140 år præget af ord140_aar_klim
som glæde, lyst, entusiasme, engagement, nytænkning, livsudfoldelse, kreativitet og fællesskab