Bestyrelsen

Bestyrelsen består af syv medlemmer valgt af og blandt forældre- og skolekredsen.

Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og er sammen med skolens ledelse ansvarlig for skolens drift og udvikling.

Der har altid været opbakning på generalforsamlingerne til at lade sig opstille og vælge; denne kendsgerning er fundamental for skolen.

Som medlem af bestyrelsen er vi en del af et vigtigt og meget spændende arbejde. Vi har her mulighed for at få yderligere indblik i det liv, der er i og omkring skolen, ligesom vi har mulighed for at få indflydelse på mange af skolens indsatsområder og bidrage til skolens konstante udvikling.

Det er vigtigt, at vi som bestyrelsesmedlemmer hver især er engageret og villig til at yde en aktiv indsats for skolen og gå forrest, når der er brug for det. Da det er særlig vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne har fingeren på pulsen, er de fleste ofte at finde på skolen flere gange i løbet af ugen og deltager i arrangementer uden for skolen ved behov.

Der afholdes bestyrelsesmøde ca. én gang om måneden, hvor der orienteres og tales om, hvad der netop nu er aktuelt omkring skolens dagligdag, økonomiske situation samt fremtidige aktiviteter.

Selv om møderne har et formelt indhold og styres efter dagsorden med referat, er der en god tone, som indimellem er ganske munter. Der er ud over de vedtægtsbestemte bestyrelsesmøder ca. to gange om året møder med personalet, hvor der er fælles drøftelser om skolens aktiviteter og visioner samt fælles forståelse af opgaver og problemstillinger.

Bestyrelsen deltager aktivt i planlægning af aktiviteter, foredrag og lignende, og når der indkaldes til foredrags- eller pædagogiske aftner, er bestyrelsen naturligvis repræsenteret.

Bestyrelsen tilstræber en god dialog med forældrekredsen om forhold, der vedrører udvikling af skolen, og forældre er altid velkomne til at kontakte en fra bestyrelsen, hvis der er spørgsmål eller ønsker om emner, der skal tages op på et bestyrelsesmøde.


Bestyrelsen på Klim Friskole har følgende medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen 27. august 2020:

Formand
Camilla Sundstrup
Kragholmvej 49, Kettrup
Telefon 23 35 11 73

Næstformand
Benedicte Dormann Larsen
Hjortevej 4, Hjortdal

Kasserer
Allan Rægaard Jensen
Vustholmevej 198, Vust Holme

Sekretær
Louise Korsgaard Klit
Alvejen 362, Klim Fjordholme

Medlem
Henrik Wærum Møller
Hovedgaden 57, Skovsgård

Medlem
Mads Hejlesen
Fredensvej 3, Fjerritslev

Medlem
Arendse Dahlstrøm-Kronborg
Under Lien 61, Slettestrand

Suppleanter forældrekredsen
Anni Volden

Claus Nielsen

Suppleanter skolekredsen
Lea Stahl

Claus Bennetsen