Praktisk info

Herunder kan du se de forskellige eksterne samarbejdspartnere, som skolen har.

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Klim Friskole er tilknyttet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – PPR Jammerbugt.
PPR kan tilbyde råd og vejledning til børn og unge mellem 0 og 18 år med mange forskellige former for problemer, fx:

– Tale/sprogvanskeligheder
– Hørevanskeligheder
– Langsom udvikling
– Skoleproblemer af faglig og social art
– Trivsels- og tilpasningsvanskeligheder
– Handikap, der kræver speciel støtte
– Udskoling af elever med generelle vanskeligheder

Se mere på ppr.jammerbugt.dk

UU-vejledning

Klim Friskole samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning – UU Øst/Vest.

Vores UU-vejleder hedder Lise Hyldig Brønnum, som kommer på skolen efter aftale og giver orientering om ungdomsuddannelserne til 8. og 9. klasse. Hun laver desuden uddannelsesplaner med 8. og 9. klasse samt står for introduktionskursus for 8. klasse.

Lise Hyldig Brønnum
Telefon 41913799
E-mail: lyg@jammerbugt.dk

Sundhedsplejerske

Der tilbydes hvert år
– Indskolingsundersøgelse
– Udskolingsundersøgelse. Før undersøgelsen foretages der SundhedsEksperimentarium med klassen.

En undersøgelse består – afhængig af alder – bl.a. af en sundhedsorienterende samtale, undersøgelse af højde og vægt, syn, farvesyn samt hørelse. Her kan forældre og børn henvende sig uden forudgående aftale, hvis de har noget, som de ønsker at drøfte med sundhedsplejersken.

Tina Lenskjold
Telefon 41 91 11 86
E-mail: tle@jammerbugt.dk

Tandpleje

Tandplejens mål er at fremme og fastholde sundheden ved hjælp af oplysning, undervisning, vejledning og behandling.

4. klasse får et tandbørstekursus.

Tandplejen
Telefon 72 57 85 14
E-mail: tafj@jammerbugt.dk