Undervisningsmiljø

Trivselsundersøgelse i indskolingen.

I januar 2024 har vi gennemført trivselsundersøgelse for alle elever på Klim Friskole. 

Elevernes samlede besvarelser og de punkter vi fremadrettet vil sætte fokus på

kan man tilgå her