PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Klim Friskole er tilknyttet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – PPR Jammerbugt.
PPR kan tilbyde råd og vejledning til børn og unge mellem 0 og 18 år med mange forskellige former for problemer, f. eks.

– Tale/sprogvanskeligheder.
– Hørevanskeligheder.
– Langsom udvikling.
– Skoleproblemer af faglig og social art.
– Trivsels- og tilpasningsvanskeligheder.
– Handicap, der kræver speciel støtte.
– Udskoling af elever med generelle vanskeligheder.

Se mere på https://ppr.jammerbugt.dk