Kristendomskundskab

Kristendomsfortælling

Beskrivelse af faget

Klim Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole, hvilket blandt andet betyder, at vi vægter fortælling som en vigtig formidlingsform i undervisningen. Kristendom er derfor et fortællerfag.

Når kristendomsfaget udformes som et fortællerfag, giver det alle eleverne mulighed for at lære og forstå sammen, men på sine egne præmisser. Den levende fortælling giver mulighed for at danne billeder og associationer hos eleven, der er helt unikke og personlige, hvilket giver eleven mulighed for at sætte fortællingen i en kontekst, det er brugbar for netop denne. Gennem fortællingen og samtalen er det netop muligt at oplive, således fortællingen ikke blot er en udefrakommende historie, men en fortælling om noget nærværende og relevant.

Alle elever fra børnehaveklassen til og med 6. klasse har kristendomsfortælling.  Eleverne i udskolingen har mere traditionel kristendomskundskab, der følger målene i Fælles Faglige mål.

Læseplan for faget

Undervisningen er inddelt efter de tre kompetenceområder, der er beskrevet i Fælles Faglig Mål for kristendomskundskab:

  • Livsfilosofi og etik
  • Bibelske fortællinger
  • Kristendom

I indskoling arbejder eleverne hovedsageligt med bibelske fortællinger og kristendommen i sin helhed; især hvordan elevernes eget liv er påvirket af kristendommen og dennes menneskesyn. Eleverne vil også stifte bekendtskab med andre religioner, men der vil her være tale om en grundlæggende forståelse af andre religioner samt, hvordan disse adskiller sig fra kristendommen.

På mellemtrinnet arbejdes der videre med kendskabet til andre religioner, her vil det være mere dybdegående med fokus på forståelse af disse religioners menneskesyn og levevis.
På mellemtrinnet vil der være fokus på livsfilosofi, moral og etik i hverdagssituationer.
Der er større fokus på individuelt- og gruppearbejde på mellemtrinnet, således eleverne også arbejder med selvstændig informationsindsamling og påbegynder arbejdet omkring kildekritik.

Evaluering af kristendomsfortælling

Kristendomsfortælling evalueres mundtligt. I indskolingen evalueres det især i forhold til elevernes evne til at reflekterer og perspektivere fortællingerne til deres eget liv.

På mellemtrinnet evalueres der formativt efter emnerne på følgende aspekter:

  • Elevernes evne til at være kildekritiske
  • Elevernes informationsindsamling
  • Elevernes videreformidling af religiøse perspektiver og holdninger

Elevernes evne til at bearbejde etiske og moralske problemstillinger

7. – 9. klasse:

Følger vi Folkeskolens Fælles Mål – se mere på Kristendom.