Karakter- og prøvefri skole

Klim Friskole er en karakter- og prøvefri skole. Vi er på Klim Friskole, som på alle andre grundskoler i Danmark, forpligtiget til at levere en undervisning, der står mål med Folkeskolens undervisning. I stedet for Folkeskolens Afgangsprøve anvender vi mange andre evalueringsformer, som fx samtaler, gruppefremlæggelser og formativ evaluering for at sikre os, at eleverne er i konstant faglig, social og personlig udvikling.

Selvom vi er en prøve- og karakterfri skole, skal vores elever stadig trænes i eksamenssituationer, derfor afholder vi hvert år terminsprøve for vores udskolingsklasse, og vi benytter materiale fra Folkeskolens Afgangsprøve.

Udtalelse

I stedet for et afgangsbevis får eleverne, der dimitterer fra Klim Friskole en fyldestgørende udtalelse med sig. I udtalelsen beskrives elevernes faglige kunnen, deres praktisk/musiske kompetencer samt deres personlige og sociale kvaliteter. 

Adgang til ungdomsuddannelser

Elever fra Klim Friskole har adgang til de samme uddannelser som elever fra enhver anden grundskole, som afholder afgangsprøver.

Eleverne bliver i 8. klasse erklæret uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat. Dette sker i et samarbejde med UU-Jammerbugt, som skolen samarbejder med omkring UU-vejledning. Grunden til, at man laver uddannelsesparathedsvurderinger allerede i 8. kl., er for at sikre, at de elever, der bliver erklæret ikke uddannelsesparate får en særlig skole- og vejledningsindsats, der skal understøtte, at de kan blive uddannelsesparate, når de afslutter skolegangen på Klim Friskole efter 9. klasse. 

Hvis eleven bliver erklæret uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse, kommer eleven til optagelsesprøve på ungdomsuddannelsen. Optagelsesprøven består udover faglige test også en samtale, som har til formål at vurdere om, eleven er parat og moden til at passe et studie.