K-fag

Beskrivelse af faget

K-fag er ét samlet kreativt fag, hvor eleverne arbejder indenfor billedkunst, madkundskab, håndværk og design.

Alle elever fra børnehaveklasse til og med 6. klasse har K-fag.

I løbet af et skoleår vil eleverne beskæftige sig med de 3 områder, der ligger under K-faget. Skoleåret vil typisk være opdelt i fire 10-ugers perioder med hvert sit håndsværksmæssige fokusområde, hvor der til sidst i året er et større fokus på tværfaglige projekter.

Opdelingen i elevgruppen varierer fra år til år, da det i høj grad er afhængigt af skolens sammenlæste klassetrin.

På Klim Friskole værdsætter vi glæden ved at skabe. Det er en integreret del af vores K-fag, at eleverne får mulighed for at skabe det, de kan og vil, indenfor de afgrænsninger vi sætter i form af materialevalg, emner mv.

Undervisningsplan for faget

(Vi er ved at udarbejde en ny undervisningsplan for k-fag, den kommer på hjemmesiden, så snart vi er færdige.)

Billedkunst

Billedkunst-delen af K-fag er emnebaseret. Det er fagets underviser, der bestemmer, hvilke emner der er i fokus. Til hvert emne udvælges en eller flere af følgende fokusområder, der bearbejdes:

 • Tørre og våde farver samt farvelærer
 • Inddragelse af naturen
 • Hårde materialer, eksempelvis mosaik
 • Rummelige figurer af eksempelvis ler, trylledej, papmaché

I indskolingen er der fokus på at lære grundlæggende kompetencer og teknikker, der knytter sig til billedkunst. Der er fokus på realisme i arbejdet og især brugen af saks, lim, blyant og farver.

På mellemtrinnet er der større fokus på surrealisme og elevernes egne ideer. Der udbygges desuden på de grundlæggende kompetencer, således perspektiver og collager bliver en større del af elevernes arbejde.

Håndarbejde

Håndarbejd-delen af K-fag er emnebaseret. Det er fagets underviser, der bestemmer, hvilke emner der er i fokus. Til hvert emne udvælges en eller flere af følgende fokusområder, der bearbejdes:

 • Fletning
 • Brodering
 • Filt
 • Garn
 • Inddragelse af naturen, eksempelvis gennem naturfarvning
 • Smykker
 • Genbrug og upcycling

I indskolingen er der især fokus på grundlæggende kompetencer indenfor håndarbejde. Her er det fletning, brodering, garn og filt, der er i fokus.

På mellemtrinnet vil der være større fokus på inddragelse af naturen, genbrug og upcycling. Det er vores erfaring, at elevernes kreative evner på mellemtrinnet udfordres og udvikles gennem forløb om genbrug og upcycling. Det giver ligeledes eleverne et nyt perspektiv på vores forbrugskultur, der biddrager til deres eget virke i samfundet.

Alle klasser vil på mellemtrinnet arbejde med symaskiner. Her er der fokus på symaskinens indretning og indstillinger. Dette bearbejdes gennem enkelte arbejder.

Sløjd

Sløjd-delen af K-fag opstartes altid med et sikkerhedskursus på værkstedet. Dette er udformet som en gennemgang af værktøj og maskineri, sikkerhed i og omkring værkstedet samt et lille afsluttende selvvalgt projekt, der viser elevernes evner til at håndtere værktøj og maskineri korrekt i værkstedet.

Elevernes projekter bearbejdes gennem følgende faser:

 • Idéskabelse med arbejdstegninger
 • Måleteknik
 • Værktøjsbrug
 • Produktfærdiggørelse, eksempelvis maling og lakering

Gennem disse faser arbejder eleven med en hel produktcyklus – helt fra idéfasen til produktfærdiggørelsen. Dette gør eleverne i stand til at gennemskue og strukturere en hel arbejdsproces.

Der er hovedsageligt fokus på træarbejde i sløjd-delen. Vi mener, at de erfaringer, eleverne skaber i arbejdet med træ, er nødvendige i deres videre liv og virke. Hvis metalarbejde er et ønske hos elever eller underviser, vil dette kunne udføres i P-faget.

Madkundskab

Madkundskab-delen af K-fag er baseret på de fire kompetenceområder fra Fælles Faglig Mål:

 • Mad og sundhed
 • Fødevarebevidsthed
 • Madlavning
 • Måltider og madkultur

I indskolingen er der fokus på sammenhængen mellem mad, sundhed og livsstil samt grundlæggende bearbejdelse af råvarer. Eleverne skal arbejde med at forarbejde, skrælle og behandle råvarer korrekt samt hygiejne omkring madvarer og madlavning. Eleverne i indskolingen stifter bekendtskab med madpyramiden, og hvordan den bruges gennem tilberedning af måltider.

På mellemtrinnet arbejdes der videre med sammenhængen mellem mad, sundhed og livsstil, hvor fødevarebevidsthed og bæredygtighed bliver en større del af undervisningen. Ligeledes vil anretning, smag og æstetik have et større fokus. Eleverne skal få forståelse for hjemmets opgaver og disse opgavers betydning for sundhed og livskvalitet. De skal kende værdien af fællesskab og samarbejde i forbindelse med hjemmets opgaver.

Evaluering af K-fag

Elevernes arbejde evalueres løbende efter hvert emne. På denne måde kan underviseren formativt evaluere på elevernes udvikling af kompetencer i de forskellige dele af faget samt vurderer, hvorvidt det er nødvendigt at skærpe fokuspunkterne i næste forløb.

Det er vores erfaring, at dette giver underviseren bedst mulighed for at sikre elevernes erhvervelse af de grundlæggende kompetencer, der er tilhørende de forskellige aspekter af K-faget.