Undervisning

Overordnet om undervisningen

På Klim Friskole ønsker vi et højt fagligt niveau i undervisningen.

Vi stræber efter at give en personlig, kvalificeret og levende undervisning med fokus på høj faglighed.
Fortælling, musik, sang, leg, dramatik, idræt og praktiske arbejde vægter vi lige så højt som de boglige fag, dog uden at de faglige mål tilsidesættes.
Den daglige undervisning omfatter ofte tværfaglige emner og samlæsning af flere årgange, hvilket medvirker til at styrke det sociale element.
Desuden afholder vi mindst tre emneuger hvert år.

Det faglige indhold i de enkelte fag er som udgangspunkt baseret på Undervisningsministeriets målsætninger – læs mere på www.emu.dk.

På Klim Friskole starter vi dog med nogle fag tidligere end på folkeskoler, og vi har derfor udformet vores egne formål og trinmål for de klassetrin, der ligger forud for de af Undervisningsministeriet udformede fælles mål.

0. klasse

Undervisningen i 0. klasse skal skabe grobund for det videre skoleforløb. Det enkelte barn skal have udfordringer, der udvikler både nysgerrighed og videbegær.

Vi vægter fællesskab, tryghed og et overskueligt læringsmiljø højt.
Undervisningen skal tage udgangspunkt i og videreudvikle færdigheder, viden og erfaringer, som børnene har tilegnet sig i familie, daginstitution og fritid.
Leg er en vigtig del af det første skoleår. Legen er med til at stimulere barnets nysgerrighed og kreativitet og er et godt middel til at knytte venskaber og udvikle sin personlighed.
Undervisningen skal tilstræbe, at børnene udvikler lyst til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og arbejdsformer og herved bidrage til, at børnene forberedes på den videre skolegang.

I tæt samarbejde med de øvrige klasser i indskolingen deltager 0. klasse i følgende fag:
– Idræt
– Sang/musik
– Fortælling
– K-fag (kreative fag)