Indskrivningsprocedure

Indskrivningsproceduren på Klim Friskole foregår på følgende måde:

– Børn optages ofte i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor de fylder 6 år.

– Indskrivning til børnehaveklasse ser vi helst inden udgangen af december, men det kan også foregå senere på skoleåret – ring og spørg.

– Der er indskrivning på Klim Friskole på alle klassetrin i løbet af hele året. Vi anbefaler, at man som familie kommer med ønske om indskrivning i god tid.

– Førsteret til indmeldelse har søskende til elever på skolen. Efter dem indmeldes de børn, det står først på tilmeldingslisten.

– Man kan godt være elev på Klim Friskole uden at alle søskende går på skolen. Vi håber naturligvis, at samarbejdet bliver så godt, at alle parter mager og ønsker hele søskendeflokken samlet på friskolen. Vi vil gerne være familiens friskole.

– Indmeldelse sker ved henvendelse til skolelederen, hvorefter et møde arrangeres.

– Det er vigtigt både for den nye familie og for skolen, at vi har mødt hinanden, og at familien har fået lidt at vide om skolens værdier, og hvad det indebærer at være forældre på skolen. Derfor er et besøg på skolen og en samtale mellem familien og skolen helt centrale elementer ved indskrivning på friskolen. Vi regner med at møde både forældre og kommende elever.

– Indskrivning sker når Klim Friskole i den aktuelle situation er det “rigtige” skolevalg for det enkelte barn og klassen på friskolen.

Indmeldelsesseddel