Skolepenge – hvad koster det?

Det er billigere, end de fleste tror, at have sit barn på Klim Friskole!

Skolepenge 2020-21
Skolepengene betales over 11 måneder og udgør:
Familie med 1 skolesøgende barn kr. 1039 pr. måned / kr. 11.429 pr. år
Familie med 2 skolesøgende børn kr. 1.559 pr. måned / kr. 17.149 pr. år
Familie med 3 skolesøgende børn kr. 1.819 pr. måned / kr. 20.009 pr. år
Familie med 4 skolesøgende børn kr. 1.819 pr. måned / kr. 20.009 pr. år
Takster er ekskl. skolebus, opstart/leasing af iPad samt SFO

Der er hvert år mulighed for at søge friplads, afhængigt af husstandsindkomst.
Pengene til nedbringelse af skolepenge kommer fra Fordelingssekretariatet og fordeles af skolen.

SFO/Fritteren
Der betales særskilt for anvendelse af Fritteren.

Priser for Fritteren pr. måned skoleåret 2020-21:
1 barn kr. 680 / kr. 7.480 pr. år
2 børn kr. 1020 / kr. 11.220 pr. år
3 børn kr. 1.360 / kr. 14.960 pr. år

Der betales månedsvis forud i 11 måneder – i juli måned er der lukket.

Der tilbydes ophold/aktiviteter i Fritteren i tre perioder. Som en fjerde mulighed kan du vælge en deltidsplads. Det vil sige to dage om ugen indtil kl. 15.00. Prisen for denne mulighed er 330 kr. pr. måned.

Der er mulighed for sommerferiepasning (forhør nærmere på telefon 30 28 52 92)

Udmelding:

Der er en udmeldelsesfrist på 3 måneder, som skal betales, såfremt man måtte vælge at udmelde sit barn af skolen med kortere varsel.

Skolebus
Klim Friskole har sin egen skolebus, der henter og bringer eleverne tæt på deres bopæl.

Pris for skolebus pr. måned skoleåret 2020-21:
Kr. 100 morgen og eftermiddag
Kr. 50 enten morgen eller eftermiddag

Forhør nærmere om skolebussens rute på telefon 98 22 52 92.

iPad
Vi bruger iPad i undervisningen, og hvis eleven ikke har sin egen, kan iPad’en leases på skolen (forhør nærmere om pris på opstart og månedlig leasing ved henvendelse til skolen). Der er søskenderabat på iPad-leasing.

Sangbog
Fra 3. klasse og opefter skal alle elever have deres egen sangbog. Eleverne får udleveret den første sangbog, når de begynder i 3. kl., hvis den efterfølgende mistes, skal der købes en ny, som sælges på skolens kontor for kr. 205.