Nyt fra bestyrelsen

Uge 22

Nyt fra bestyrelsen:

Vi har holdt vores første bestyrelsesmøde som den nye bestyrelse. Thomas Fyhn er blevet gjort til skolens pr-ansvarlige og Anni Breum og Henrik Larsen tager sig af legepladsen. Charlotte orienterede om, hvad der var sket siden sidste møde, og vi fik kigget budgettet igennem og det ser okay ud, dog ville det være dejligt med nogle flere elever så vi får en bedre økonomi.
Der er blevet samflettet et brev til alle afgangselever om støttekredsen og optagelse deri.
Den 30. Maj er der arbejdsdag, og der er ikke mange familier, der har meldt sig til dette !!!! I kan nå det endnu, hvis der ikke kommer flere, bliver vi nødt til at betale os fra at få lavet de ting, der skal laves på skolen, og det er penge, der går fra vores børn, så MELD JER NU TIL….
Vi er blevet enige om at dele skolens repræsentantpost i børnehaven-vuggestuen mellem os alle sammen så det ikke er den samme, der skal til flere møder om måneden hver gang.
Vi evaluerede generalforsamlingen og syntes alle sammen at det var en god dag med god stemning. Der har været en mand oppe på skolen og sprøjte for myrer så nu håber vi at det er et overstået kapitel for i år.
Charlotte har forgæves forsøgt at få omtale i avisen ved at skrive pressemeddelelser og talt med forskellige ind på avisen, der er dog ikke sket noget endnu, men mon Charlotte lader sig 

Lejrskole og projektuge:
Så er det i næste uge 0.-7. kl tager på lejrskole. Mens de er afsted har 8.-9. kl projektuge. De møder hver dag 8.15-13.35. De skal selv administrere deres tid og sørge for at de er klar til fremlægning for resten af klassen torsdag den 4. juni.
Ugebreve:
For 2 uger siden i uge 20 sendte vi lejrskolesedler ud sammen med ugebrevet. Det var sedler, hvor der stod mange informationer om det praktiske om lejrskole og også nogle informationer, hvor I som forældre skulle melde tilbage. Det er indtil nu ganske få der har meldt tilbage, så jeg vil gerne understrege vigtigheden af, at I læser ugebrevene og bilagene.
nøje med dette ??? Vi tror det næppe, så mon ikke vi kan læse om vores dejlige skole i avisen i nærmeste fremtid.

 

Uge 7

Skoleleder Flemming Pedersen er stoppet på skolen efter fælles aftale med bestyrelsen. Baggrunden er, at bestyrelsen og Flemming har konstateret, at der ikke længere er et fælles grundlag for et fortsat samarbejde. Bestyrelsen takker Flemming for den store indsats og ønsker ham alt godt fremover.

Bestyrelsen har bedt Charlotte om at være konstitueret leder, og det har hun indvilliget i.

Vi er i bestyrelsen er ved at ligge sidste hånd på Ipad projektet, desværre holder den pris Flemming har opgivet ikke helt, vi er nødt til at hæve prisen til 165,- kr. pr. måned, startgebyret til 495,- kr. og frikøbet ved slutningen til 495,- kr., desuden er der en selvrisiko ved totalskade på 500,- kr. Vi har allerede modtaget tilkendegivelser, hvis de nye betingelser får jer til at ændre mening, skal I give besked til Helle Pedersen senest fredag, så vi ved, hvor mange Ipads vi skal have fat på. Så send en mail til: helle1973@live.dk hvis I ikke ønsker leasing.

Der har været snak rundt om på skolen, hvorfor Jens er gået af som formand: Jens er stoppet fordi, han skal stå for en ny afdeling på sit arbejde, og han mener derfor ikke, at han kan forene de to ting så godt, som han ellers ville. 

 

Uge 6

Vi er i bestyrelsen også kommet godt i gang efter nytåret og har i den forbindelse nogle informationer til jer.

Jens Andersen er desværre trådt ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, og vi har derfor indkaldt Heidi Svaneborg, som er 1. suppleant. Vi vil gerne sige mange tak til Jens for det gode samarbejde, vi har haft. Bestyrelsen konstituerede sig derfor igen torsdag den 22/1 på følgende måde:
Formand: Helle Pedersen
Næstformand: Henrik Larsen
Kasserer: Jens Jørn Kibsgaard-Vester
Sekretær: Lone Vendelbo
Derudover sidder også Anni Breum, Mette Fyhn og Heidi Svaneborg i bestyrelsen.

Da elevtallet på skolen i øjeblikket er lavt, er vi desværre nødt til at stoppe frugtordningen efter sommerferien.
Vi er godt i gang med at planlægningen af vores deltagelse ved forårsmesse, sammen med børnehaven. Messen afholdes i år den 7.-8. marts i Fjerritslev. Derudover arbejder vi meget på de sidste detaljer omkring i-Pad anskaffelsen og forventer, at børnene snart får dem i hænderne.

Vi minder om generalforsamlingen d. 23. april, indkaldelse kommer senere. Hvis I har forslag, skal de være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 1. februar.
Vi vil gerne i bestyrelsen takke Charlotte for at være trådt til under Flemmings sygemelding.