Kristendomskundskab

I den grundtvig-koldske skoletradition er fortællingen en gennemgående metode, som anvendes i enhver hensigtsmæssig sammenhæng, da den dels taler til og udvikler børnenes fantasi, dels evner at etablere mødet mellem børnene og stoffet.

Fortællingen er en måde at være sammen-, at leve sammen- og at lære sammen på.

Det er fortællingens opgave at være udformet på en sådan måde, at enhver kan genkende den egen lille fortælling i den fælles store fortælling.

På Klim Friskole er kristendomskundskab et fortællefag. Vi kalder det også Bibelhistorie.

Fortællingen henter sit stof fra de tre hovedområder, som er beskrevet i undervisningsministeriets faghæfte for faget:
Livsfilosofi og etik
Bibelske fortællinger
Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng.
Desuden indgår der stof fra ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser.

Målet for hele forløbet er, at eleverne får et grundigt kendskab til alle fagets områder, og at de på den baggrund bliver i stand til at reflektere kvalificeret over tilværelsesspørgsmål og at bidrage til samtale om liv og samfund.

7. – 9. klasse:

Følger vi fælles mål – se mere på www.emu.dk.