Historie

Historieundervisningen bygger på fortælling, hvor eleverne bliver involveret, når der er emner i det fortalte, der kræver særlig opmærksomhed, og hvor de får mulighed for at vise deres personlige holdning overfor den historiske problematik, der evt. er på tale.

1. – 2. klasse:
Her fortælles eventyr. Det er danske folkeeventyr, brdr. Grimm, H.C. Andersen o.s.v. Her fokuseres meget på, hvad det er eventyret fortæller, og om der er noget, man skal lære af at høre eventyrene.

3. – 4. klasse:
Her fortælles om perioden fra stenalder til vikingetiden, og tilhørende gude- og heltesagn. Der fortælles også om grækerne og deres gude- og heltesagn, herunder Odysseus rejse, og om romerriget og dets fald. Videre bliver der fortalt om den historiske udvikling i Vesteuropa og om de forskellige religioners opståen og betydning for den historiske udvikling. Endelig fortælles om riddertiden.

5. – 6. klasse:
Her gennemgås væsentlige emner fra ca. 1200 – 1800 tallet. Der er f.eks. Marco Polos rejser og deres betydning, om opfindelser og opdagelser og det nye verdensbillede, der blev skabt af astronomer og fysikere som f.eks. Galilei, Kepler, Tyge Brahe og Newton, og endelig om danske konger, enevælde og svenskekrige. Der fortælles også om reformationen og dens betydning for kirken i Danmark.
Der fortælles om engelske Dronning Elisabeth og Maria Stuart og deres betydning for den historiske udvikling i deres lande.
Endvidere fortælles om den historiske udvikling i Amerika fra nybyggerne til afslutningen på frihedskampen, og om den franske revolution og Napoleons krigene. Omkring Danmark fortælles om perioden fra slaget på Reden, Guldalderen og til tilblivelsen af Grundloven. Omkring den tekniske historie startes med opfindelsen af dampmaskinen, og til hvordan Europa har præget verden.

7. – 9. klasse:

Følger vi fælles mål – se mere på www.emu.dk.