Historie

Historiefortælling

Beskrivelse af faget

Historie er, ligesom kristendom, et fortællerfag. Undervisningen bygger på fortælling, hvor elevernes perspektiver, forforståelser og viden bliver inddraget, således der ikke blot er tale om en udeforstående fortælling, men et relevant biddrag til elevernes viden og personlige holdninger.

Alle elever fra børnehaveklassen til og med 6. klasse har historiefortælling.  Eleverne i udskolingen har mere traditionel historieundervisning, der følger målene i Fælles Faglige mål.

Læseplan for faget

I indskolingen er følgende områder i fokus:

  • Fortællinger om historiske personer
  • Historisk kronologi og sammenhæng

I indskolingen arbejdes der med fortællinger om og af historiske personer samt den historiske kronologi og sammenhæng. Det er målet, at eleverne i indskolingen skal stifte bekendtskab med historiske tidsperioder samt have begyndende indblik i kronologien i disse tidsperioder. Vigtige og skelsættende begivenheder, der knytter sig til perioderne, er i fokus, således eleverne skaber ”hukommelsesknager” at bygge tidsperioderne op omkring.

Undervisningen udformes som en fortælling, hvor eleverne er med-skabere af fortællingen, gerne gennem kreative produkter, de senere kan vende tilbage til.

På mellemtrinnet er følgende områder i fokus:

  • Historisk kronologi og sammenhæng
  • Begyndende kildearbejde og informationssøgning
  • Historiens betydning for samfundet

På mellemtrinnet arbejdes der videre og mere i dybden med den historiske kronologi og sammenhæng. Eleverne skal skabe korrekte fortællinger omkring tidsperioderne med inddragelse af historiekulturen – altså de materielle og immaterielle spor fra perioderne. På mellemtrinnet påbegyndes arbejdet ligeledes omkring kildearbejde og informationssøgning. Der skal være større fokus på historiens betydning for elevernes eget liv og virke, især hvordan historiske episoder og elementer har betydning for deres eget hverdagsliv. Der tages udgangspunkt i historiske personer, hvor det giver mening, således eleverne kan relatere til fortællingen.

Evaluering af historiefortælling

Historiefortælling evalueres mundtligt. I indskolingen evalueres det især i forhold til elevernes evne til at reflekterer og perspektivere fortællingerne til deres eget liv.

På mellemtrinnet evalueres der formativt efter emnerne på følgende aspekter:

  • Elevernes fortælling og videreformidling omkring tidsperioder og historiske personer
  • Elevernes fortolkning af historiske fortællinger samt betydning af historiske artefakter
  • Elevernes evne til at perspektivere historiske begivenheder og personer til deres eget hverdagsliv

7. – 9. klasse:

Følger vi Folkeskolens Fælles Mål – se mere på Historie.