Forældrenes skole

På Klim Friskole er det en naturlig del af hverdagen, at forældrene interesserer sig og involverer sig i deres børns skolegang.

Klim Friskole er en FRI skole!

Bag skolen står en skolekreds, der består af dels nuværende forældre, dels en kreds af personer, for størstepartens vedkommende tidligere forældre, som føler sig knyttet til skolen og ønsker at støtte dens arbejde.

Vi bestemmer selv

Det er skolekredsen, der alene har ansvaret for skolens overordnede mål.

Engagement i skolens liv

Det forventes at forældrene engagerer sig i skolens liv og tager del i de aktiviteter, der fremmer trivslen og det levende fællesskab i og omkring skolen – kort sagt det forventes, at forældrene kommer, når vi kalder.Alle har ret til at tage initiativ til aktiviteter. Ud fra samarbejdet i de enkelte klasser skal lysten til fællesskabet omkring skolen som helhed udspringe.

Forældrene er altid velkomne på skolen, hvor de frit kan komme og deltage så meget, de har lyst og mulighed for. Dette ses især til morgensang, hvor der faktisk altid er forældre med.

Arbejdsdage

Der er fastlagt en arbejdslørdag i efteråret og to aftener i juni, hvor forældrene vedligeholder skolen og legepladsen, ordner haven osv.
Vi forventer, at alle forældre deltager i disse dage, som ikke kun har det formål at spare dyre håndværkertimer, men også har en vigtig social funktion. Her er der mulighed for at lære skolens andre forældre at kende på tværs af klasserne, vi spiser sammen, snakker og hygger os. Og der er plads til alle! – ikke kun de der kan bidrage med manuelt arbejde.

Aktivitetsudvalg

Alle forældre har mulighed for at arrangere aktiviteter, workshops, kurser osv. på skolen til glæde for børn og voksne. Kontakt skolelederen, hvis du har en god idé til en aktivitet.

Forældrekredsdag

Hvert andet år inviterer skolens bestyrelse alle forældre til forældrekredsdag. Den dag diskuterer vi små og store aktuelle spørgsmål omkring skolen. Forældrenes input og idéer giver bestyrelsen og de ansatte inspiration til skolens videre udvikling.

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes en gang om året. Bestyrelsen og skolens leder aflægger beretning, årets regnskab gennemgås, og indkomne forslag diskuteres.

Andre fælles opgaver

I løbet af skoleåret er der løbende andre opgaver, hvor det forventes, at forældrene på en eller anden måde giver en hånd med. Det kan f.eks. være til årets loppemarked eller i forbindelse med musical. På Klim Friskole er det en naturlig del af hverdagen, at forældrene
interesserer sig og involverer sig i deres børns skolegang.