Geografi

Geografi i 3.-6. klasse læses i samarbejde med biologi 1 time om ugen. Temaerne afgør vægtningen mellem geografi og biologi.

Geografi i 7.-9. klasse læses med 1 time om ugen. Faget er en blanding af fortælling og opgaveløsning.

Formål

Eleverne skal kunne indsamle fakta og derigennem kunne tilegne sig viden om andre lande.
Eleverne skal opnå færdighed i at drage konklusioner på baggrund af forskellige former for data (satellitfoto, hydrotermfigurer, kort m.v.).
Eleverne skal opnå viden om det geologiske kredsløb med speciel vægt på det danske landskab.

3.-4. klasse

Danmarks geografi med landsdele, byer, havområder øer m.v.
Typiske danske landskabsformer.
Simple vejrmålinger.
Den første kortlære.

5.-6. klasse

Hovedtemaet er Norden og Europa med vægten lagt på landskaber og kendskab til væsentlige geografiske elementer.
Jordens klimazoner samt disses betydning for menneskets virksomhed.
Enkle geologiske elementer.
Udvidet kortlære.

7.-9. klasse

Følger vi fælles mål – se mere på www.emu.dk.