Biologi

Biologi indgår også i undervisningen fra 0. kl. til 3. kl. som en del af de øvrige fag.

For alle klassetrin er følgende vigtige arbejdsområder:
De levende organismer og deres omgivelser
Miljø og sundhed
Biologiens anvendelse
Arbejdsmåder, tankegange og sammenhænge.

Formål:

Eleverne skal tilegne sig viden om de levende organismerBiologi og deres afhængighed af omgivelser og miljø.

Der lægges især vægt på sammenhænge.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelse og opfattelse af og med naturen, og derigennem give dem interesse for og glæde af naturen.

Elevernes ansvarlighed for natur og miljø skal udvikles gennem undervisningen, som ligeledes skal bidrage til at give dem muligheder for at tage stilling og handle til gavn for naturen.

Undervisningen skal således arbejde med en problemstilling ud fra flere synspunkter:
Det økologiske
Det udviklingsmæssige (tilpasning)
Det etiske
Det samfundsmæssige.

0. – 4. klasse:

Eleverne skal arbejde med naturen og biologien i lokalområdet og fortrinsvis i Danmark, men også inddrage de nordiske lande.

De skal:
Kende retningslinjer for at færdes i naturen.
Kende retningslinker for at omgås dyr.
Kende danske dyrs og planters levevilkår.
Kende dansk naturs vigtigste biotoper og årstidernes indvirkning på disse.
Kende til udvalgte biologiske sammenhænge som fotosyntese, nedbrydning og stofkredsløb.

5. – 6.klasse:

Eleverne skal uddybe kendskabet til dansk og nordisk natur. De skal også arbejde med natur og biologi i andre dele af Verden.

De skal:
Kende til den nordiske natur og dens dyre- og plantearter.
Kende til biotoper i andre klimazoner end vores egen.
Vide, at der eksisterer en systematik indenfor dyre- og planteverdenen.
Kunne bruge enkle bestemmelsesnøgler til dyr og planter.
Uddybe kendskabet til fotosyntese, nedbrydning og stofkredsløb i jord, luft og vand.
Kende til naturbeskyttelse og hvordan vi passer på og genbruger vores ressourcer.

7. – 9. klasse:

Følger vi fælles mål – se mere på www.emu.dk.