Musik

Formål

Formålet med undervisningen er at fremme elevernes evne til at opleve og forstå den musik, der omgiver dem.

De skal lære at være aktive lyttere, der gør, at de selvstændigt og følelsesmæssigt kan forholde sig til den musik, de hører, såvel dansk og udenlandsk som forskellige stilarter.

Gennem undervisningen lærer de at udtrykke sig og fremføre musik efter oplæg eller egen komposition.

0.-3. klasse

Eleverne synger sange, siger rim og remser og arbejder meget med rytme og pulsfornemmelse.

I den sammenhæng lærer de at lytte og være opmærksomme gennem forskellige lege, sanglege og ved at spille på forskellige rytmeinstrumenter og ikke mindst ved dans.

Eleverne arbejder videre med at synge og spille på instrumenter som:
– Marimba
– Xylofon
– Guitar
– El-bas
– Keyboard
– Klaver
– Trommer
– Blokfløjte

Der arbejdes i forbindelse med den musikalske udøvelse med noder baseret på simpel notation. Som et led i elevernes musikforståelse fortælles og lyttes til forskellige musikstykker, der udtrykker forskellige musikalske billeder.

4.–9. klasse

Eleverne synger sange, der repræsenterer den danske musik og udenlandske sangskat af nyere og ældre dato.

De synger flerstemmige sange og kanons og spiller sange akkompagneret af dem selv, hvor de selv spiller instrumenter som:
– Klaver
– Keyboard
– Guitar
– Bas
– Marimba
– Xylofon
– Trommer
– Rytmeinstrumenter

Deres repertoire indeholder deres kendskab til forskellige stilarter. Der arbejdes mere med notation og nodekendskab.

Omkring musikforståelse introduceres forskellige musikstykker med en fortælling, der redegør for musikstykkets særkender og stilmæssige karakter. Hertil fokuseres der på elevernes evne til at lytte aktivt og opmærksomt.