Geografi

Geografi i 3. – 6.kl. læses i samarbejde med biologi 1 time om ugen. Temaerne afgør vægtningen mellem geografi og biologi.

Geografi i 7. – 9.kl. læses med 1 time om ugen. Faget er en blanding af fortælling og opgaveløsning.

Formål:

Eleverne skal kunne indsamle fakta og derigennem kunne tilegne sig viden om andre lande.
Eleverne skal opnå færdighed i at drage konklusioner på baggrund af forskellige former for data (satellitfoto, hydrotermfigurer, kort m.m.)
Eleverne skal opnå viden om det geologiske kredsløb med speciel vægt på det danske landskab.

3. – 4. klasse:

Danmarks geografi med landsdele, byer, havområder øer m.m.
Typiske danske landskabsformer.
Simple vejrmålinger.
Den første kortlære.

5. – 6. klasse:

Hovedtemaet er Norden og Europa med vægten lagt på landskaber og kendskab til væsentlige geografiske elementer.
Jordens klimazoner samt disses betydning for menneskets virksomhed.
Enkle geologiske elementer.
Udvidet kortlære.

7. – 9. klasse:

Følger vi fælles mål – se mere på www.emu.dk.